Nedeľa 3. októbra (Deň nemeckej jednoty) EXTRA OTVORENÉ (12: 00-16: 00)


Brett Verhoeven

Brett Verhoeven (rok narodenia: 1997) mechanik

Prvé auto, ktoré som si kúpil, bolo, keď som bol vo veku 17, to bol čierny Chevrolet Camaro IROC-Z od spoločnosti 1985. Vždy som sa tešil z práce s klasickými automobilmi a ich opravou, obnovou a montážou. Tiež som robil nejakú prácu na mojom Camaro IROC-Z. Zvýšil som ho z 225 na 300 hp, pretože by som bol rýchlejší. Myslel som, že je úžasné pretekať a "hrať" s týmto autom.

Dva roky som študoval automechaniku na vysokej škole Koning Willem 2 v Den Boschu. Potom som ďalšie 1 roky študoval 2. automechanika. Počas školských rokov som absolvoval stáž v E & R Classics, ktorá sa mi tak páčila, že som tu pracoval aj naďalej. Príležitosť tu bola, aby som sa čo najlepšie rozvíjal, a samozrejme som to využil. Veľmi si tiež vážim skutočnosť, že som nikdy nebol využívaný ako „asistent stáže“, ale bol som vnímaný ako zamestnanec.

Môj sen auto je určite Chevrolet Camaro sharknose od 1973. Páči sa mi najviac v olivovo zelenej farbe s čiernym interiérom.